Aktualności

Przedsiębiorcy wciąż czekają na polskie przepisy dotyczące sygnalistów. Obowiązek ich wprowadzenia nakłada na Polskę dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1927 z dnia 23 października 2019 r. Zgodnie z brzmieniem dyrektywy polska ustawa o sygnalistach powinna zostać poddana pod głosowanie w Sejmie już niebawem. Do 17 grudnia bieżącego roku powinna zostać wdrożona przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników już do 17 grudnia 2021 r. Czy ustawa o sygnalistach będzie

Jak donosi Gazeta Prawna dyrektywa unijna o ochronie sygnalistów musi być wdrożona do końca 2021 roku   – Rolą sygnalisty jest przede wszystkim sygnalizowanie i naprawianie tego, co w organizacji dziej się źle. Dyrektywa ma zapewnić takiej osobie ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym i innymi – wyjaśnia w artykule Robert Gnieździa z kancelarii Chmielniak adwokaci. Autorzy artykułu przypominają, że w Polsce już mamy kilka ustaw, które się na ten temat wypowiadają. Mamy takie rozwiązania

Za sprawą unijnej dyrektywy polskie prawo będzie musiało chronić sygnalistów – donosi portal prawo.pl. Zdaniem autorów artykułu najnowsza dyrektywa o ochronie sygnalistów, to przykład regulacji, która wymaga od objętych nią podmiotów zwrócenia uwagi nie tylko na same przepisy i ich zastosowanie w pisemnych procedurach, ale również na nowoczesne i bezpieczne rozwiązania technologiczne. Bez tych ostatnich dostosowanie do nowych wymogów zdaniem portalu wydaje się niemożliwe. Cały artykuł: https://www.prawo.pl/biznes/unijna-dyrektywa-o-ochronie-sygnalistow-na-co-zwrocic-uwage,501071.html