Przedsiębiorcy wciąż czekają na polskie przepisy dotyczące sygnalistów. Obowiązek ich wprowadzenia nakłada na Polskę dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1927 z dnia 23 października 2019 r.

Zgodnie z brzmieniem dyrektywy polska ustawa o sygnalistach powinna zostać poddana pod głosowanie w Sejmie już niebawem. Do 17 grudnia bieżącego roku powinna zostać wdrożona przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników już do 17 grudnia 2021 r.

Czy ustawa o sygnalistach będzie różnić się od dyrektywy o sygnalistach?

– Z naszych informacji wynika, że polska ustawa o sygnalistach zostanie przyjęta w brzmieniu niewiele odbiegającym od litery unijnej dyrektywy – mówi Marek Jerzak z Sygnalizujemy.pl odpowiedzialny za wdrożenia ustawy o sygnalistach w polskich przedsiębiorstwach.
Jego zdaniem polski ustawodawca raczej nie będzie starał się doprecyzowywać postanowień Parlamentu Europejskiego. Pozostawi je raczej w brzmieniu bardzo zbliżonym do dyrektywy.
– W tym momencie najważniejsze jest przyjęcie ustawy o sygnalistach przez Sejm. Ponadto, rząd powinien jak najszybciej wdrożyć kampanię informacyjną. Wielu pracodawców nadal nie rozumie jak ważną funkcję mogą pełnić sygnaliści w przedsiębiorstwie – zaznacza Marek Jerzak z Sygnalizujemy.pl. Jego zdaniem, im prędzej zrozumieją, jakim przełomem może być dla funkcjonowania firmy ustawa o sygnalistach, tym prędzej zaczną zauważać korzyści. Dzięki temu ich przedsiębiorstwa wejdą na zupełnie nowy poziom komunikacji z pracownikami.

Sygnalista czyli pracownik, któremu zależy na firmie

– Porzućmy myślenie z minionej epoki. Sygnalista nie może być więcej porównywany z „donosicielem”. Sygnalista to pracownik, dla którego firma, w jakiej pracuje, jak i sama etyka pracy to ważna wartość. By pobudzić taki sposób myślenia u zatrudnionych, niezbędne są odpowiednie szkolenia. Nie wystarczy wdrożenie samego mechanizmu informowania. Potencjalni sygnaliści muszą wiedzieć, że ich działanie jest jak najbardziej etyczne i oczekiwanie, jak również dla nich samo bardzo bezpieczne – wyjaśnia Marek Jerzak z Sygnalizujemy.pl Jego zdaniem każdy szef firmy, dzięki odpowiedniemu wdrożeniu dyrektywy o sygnalistach wraz z odpowiednim szkoleniem może poprawić relacje z pracownikami i zyskać dodatkowe pary oczu, które pomogą w założonym zarządzaniu firmą, utrzymaniu korporacyjnej polityki jak i etyki.