Certyfikat

Czym jest CERTYFIKAT Etyczna Firma – Solidny Biznes?

Firmy oraz instytucje, które wdrożą kompleksowy System Anonimowego Sygnalizowania jednocześnie stoją na straży etyki i otrzymują Certyfikat Etyczna Firma – Solidny Biznes. Jest to informacja dla opinii publicznej, że firma/instytucja działa zgodnie z etycznym kodeksem postępowania, więc jest godna zaufania a współpraca z nią jest bezpieczna. Według Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości polityka etyki to „Prezentowanie i promowanie zachowań zgodnych z przyjętymi w organizacji wartościami, zasadami, normami i standardami etycznymi będącymi wypadkową zasad kulturowych ogólnie obowiązujących i wymogów w danej firmie.” Celem całego naszego systemu jest właśnie promowanie kultury uczciwego, prawego i lojalnego postępowania w Polskich firmach oraz instytucjach. Dołącz do nas!

Czego dowodzi posiadanie certyfikatu?

CERTYFIKAT Etyczna Firma – Solidny Biznes to dowód dla firm, z którym współpracujesz, że standardy etyczne są w Twojej firmie traktowane z należną im wagą. To także sygnał dla pracowników, że firma posiadająca CERTYFIKAT Etyczna Firma – Solidny Biznes dba o jakość pracy oraz o pracownicze prawa.

Jakie korzyści daje jeszcze certyfikat?

CERTYFIKAT Etyczna Firma – Solidny Biznes to także możliwość skorzystania z wielu szkoleń dla kadry kierowniczej, ale też i pracowników niższego stopnia. Dla firm mogących pochwalić się certyfikatem zawsze oferowane one są na bardziej atrakcyjnych warunkach.