Polityka Prywatności

Podstawowe informacje

Firma The AGEncy Marek Jerzak będąca właścicielem sygnalizujemy.pl przykłada szczególną wagę do ochrony powierzonych jej danych osobowych. W tym celu oraz w celu realizacji postanowień obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO przedstawiamy zbiór zasad tworzący politykę prywatności Naszej firmy, która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez The AGEncy Marek Jerzak ul. Poznańska 36/5, 60-851 Poznań, zwana dalej: Administratorem danych osobowych .

Wchodząc na stronę www.sygnalizujemy.pl czytając ją i przeglądając oraz składając zapytanie ofertowe Użytkownik zgadza się na zasady zawarte w Polityce Prywatności dotyczącej tej strony i obowiązuje go Polityka Prywatności na podstawie przepisów RODO, czyt. Regulacji o Ochronie Danych Osobowych. Użytkownik nie zgadzający się z zasadami Polityki Prywatności, proszony jest o zaprzestanie odwiedzania naszej strony internetowej.

Dane osobowe

Korzystając z naszego Serwisu lub składając zapytanie ofertowe możesz być poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy. Użytkownik przekazuje je dobrowolnie i może odmówić ich podania.

Administrator danych osobowych:

Przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia RODO, jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych przez Administratora danych osobowych.

Zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w przepisów prawa, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia oraz przekazania w przypadkach określonych przepisami prawa. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest możliwy droga elektroniczną: bezpiecznie@sygnalizujemy.pl

Stosuje kontrolę dostępu w postaci regularnie zmienianych haseł. Pozwala to na minimalizację skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych.

Udostępnia dane osobowe tylko upoważnionym pracownikom Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy. Nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim.

Polityka Prywatności

Ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Zastrzega sobie prawo do przetwarzania zgromadzonych danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Pliki Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki Cookies potrzebne do uproszczenia lub umorzenia danej operacji oraz do łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji. Pliki te nie są szkodliwe dla komputera i nie służą do przetwarzania danych osobowych.

Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Informujemy, iż w przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne. Instrukcja zarządzania plikami Cookies jest dostępna na stronie:

Internet Explorer Chrome Safari Firefox Opera Android Windows Phone Blackberry Safari (iOS)

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej www.sygnalizujemy.pl oraz nazwa domeny stanowią własność Marek Jerzak i są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

Pojedyncze publikacje udostępnione przez Marek Jerzak na stronie www.sygnalizujemy.pl mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi publikacjami.

Zabronionym jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości naszego Serwisu za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej.

Wyłączenie odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za:

Nieprawidłowe działanie techniczne strony internetowej niezależne od nas oraz za przerwy w jej dostępności.

Jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze strony internetowej.

Treść umieszczoną na stronie www.sygnalizujemy.pl – mimo, iż treści tej strony internetowej zostały przygotowane z możliwie największą starannością, materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy pisowni.