Co się stało?

Opisz wydarzenie, które miało miejsce

Zgłoszenie

Podsumowanie zgłoszenia

Podaj swoje dane lub pozostań anonimowy. Prześlij ewentualne pliki.

  • Co się stało?
  • Zgłoszenie
  • Podsumowanie

Co się stało?

Zgłoszenie anonimowe?

Jakiego zdarzenia / zachowania byłeś/aś świadkiem? Co widziałeś/aś, słyszałeś/aś? Jakich sytuacji / zdarzeń / zachowań doświadczałeś/aś?

*Pozycje wymagające obowiązkowego uzupełnienia

Wypełnij formularz zgłoszenia

Kategoria

Gdzie to się stało?

Kiedy to się działo?

W jaki sposób to się odbywa?

Dlaczego to się dzieje?

Jakie kroki już podjąłeś/podjęłaś?

*Pozycje wymagające obowiązkowego uzupełnienia

Podsumowanie

(Opcjonalne) Zgłaszający

Firma

(Opcjonalne) Dokumenty, skany, zdjęcia, pliki audio lub wideo, związane ze zgłaszaną sprawą.

Max. size: 64,0 MB

Zgoda na prztwarzanie danych osobowych

*Pozycje wymagające obowiązkowego uzupełnienia