Przykłady

Zagadnienie:
Zbyt duża rotacja pracowników na stanowiskach bezpośrednio podległych prezesowi

Zagadnienie:
Zbyt duża rotacja pracowników na stanowiskach bezpośrednio podległych prezesowi

Date: 03/08/2020

Opis:
Problem w zarządzaniu polskim oddziałem firmy związany ze zbyt intensywną rotacją pracowników wyższego szczebla. Wielu z nich tuż po wdrożeniu na piastowane stanowiska podejmowało decyzję o opuszczeniu miejsca pracy poprzez rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie:
Centrala firmy z Niemiec zwróciła się z propozycją wdrożenia systemu anonimowego informowania. Krótko po szkoleniu z zasad działania sygnalistów, w systemie pojawiła się pierwsza informacja. Wynikało z niej, że prezes firmy ma problem z alkoholem i zmusza do picia z nim po godzinach pracy większość pracowników z najbliższego otoczenia. Oporni byli mobbingowani na skutek czego składali wypowiedzenia.